Elállás

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: EuroReady Szolgáltató Kft

Webshop neve: www.globaltools.hu E-mail: info@globaltools.hu

Telefonszám: +36 70 778-2141 Cégnév: EuroReady Kft

(cím: 1158 Budapest, Késmárk utca 7/b 103 iroda, e-mail: info@globaltools.hu)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

..............................................................................................................................
........................................................................

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: .................................................................. A fogyasztó(k) neve: .............................................................................................
A fogyasztó(k) címe: .............................................................................................

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza): .............................................................................................................................. ............................................................

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) .............................................................................................

Kelt

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

1. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral.